Virsbo bruksområde

N 59°51’59.3 E 16°2’44.3

Bruksvägen 35
730 61 Virsbo
+46 220 390 00
Ekomuseum Bergslagen >

Välbevarad 1800-talsherrgård med konferenshotell och bruksgata med Virsbo konsthall  i funkismiljö, öppen under sommaren.